PL 500
00066 HSY
puh. (09) 1561 1
fax (09) 1561 2274
e-mail psv@psv-hrv.fi
Päijänne-tunneli johtaa raakavettä Päijänteestä Helsingin seudulle. Se turvaa noin miljoonan asukkaan riittävän ja puhtaan raakaveden saannin. Tämä maailman pisin yhtenäinen kalliotunneli kulkee 30 - 100 metrin syvyydellä maan pinnasta.
Tunnelin pituus on 120 km. 
Tunneli alkaa Päijänteen eteläpäästä, Asikkalanselältä, missä vedenottokohta on noin 25 metrin syvyydessä. Vesi saadaankin tunneliin viileänä (noin 0,5 - 11 -asteisena) ympäri vuoden. Tunneli päättyy Silvolan tekoaltaan luo lähellä Helsingin kaupungin Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta.

Vapaalla putouksella tunnelin kautta saatava suurin virtaama olisi 10 m3/s, mutta vettä otetaan nykyään keskimäärin 3,1 m3/s. Vesilaitoskäytön lisäksi vettä johdetaan Keravanjokeen ja Tuusulan Rusutjärveen parantamaan niiden vedenlaatua.
Vettä riittää Päijänteessä, sillä tunneliin otetaan vain noin prosentti Kymijokeen muuten menevästä keskivirtaamasta.

Tunnelin korkeusero Päijänteen ja Silvolan tekoaltaan välillä hyödynnetään tuottamalla virtaavan veden avulla sähköä Kalliomäen vesivoimalassa noin 7 300 megawattituntia vuosittain. 
Jo 1960-luvulla havaittiin, että pääkaupunkiseudun paikalliset vesivarat olivat huonolaatuisia ja hupenemassa. Pääkaupunkiseudun kunnat päättivät yhdessä järjestää vedenhankinnan ja perustivat vuonna 1972 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n.

Rakennustyöt kestivät lähes 10 vuotta. Tunneli valmistui kokonaisuudessaan vuonna 1982, jolloin se otettiin käyttöön.
Tunneli tuli aikanaan maksamaan 530 mmk vuoden 1981 hintatasossa. Tämä vastaa nykytasossa noin 190 milj.euroa.

Etelä-Päijänteen veden laatu on lähellä luonnontilaista ja hyvä esimerkki vuosikymmeniä jatkuneen vesiensuojelutyön tuloksista.

Vedenkäyttäjille Päijänne-tunneli merkitsee hyvänmakuista, laadukasta ja terveydellisesti luotettavaa juomavettä.

Päijänne-tunnelin vedenkäyttäjiä ovat nykyisin Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkaat: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) Hyvinkää, Kirkkonummi, ja Tuusulan Seudun vesilaitoskuntayhtymä, johon kuuluvat Järvenpää, Kerava, Tuusula ja Sipoo. Ajoittain vettä käyttää myös Porvoo. Vedenkäyttöä eivät ole aloittaneet Nurmijärvi eikä Altia Oyj.