PL 500
00066 HSY
puh. (09) 1561 1
fax (09) 1561 2274
e-mail psv@psv-hrv.fi
Päijänne-tunneln leder råvatten från sjön Päijänne till Helsingforsregionen. Den säkrar en tillräcklig tillgång till rent råvatten för ca. en miljon människor. Tunneln, som är världens längsta sammanhängande bergstunnel, går på ett djup av 30 - 100 m under markytan.
Tunnelns längd är 120 km. 
Tunneln börjar från Asikkalanselkä i södra änden av Päijänne. Vattentagningspunkten ligger på ett djup av 25 m. Vattnet är svalt (ca. 0,5 - 11 grader) året om, då det kommer in i tunneln. Tunneln slutar i en konstgjord sjö i Sillböle, som ligger nära Helsingfors stads vattenreningsverk i Långforsen.

Räknat enligt fritt fall är den största strömnings- kapaciteten genom tunneln 10 m3/s, men man tar nu i medeltal 3,1 m3/s.
Förutom för vattenverksbruk leds vatten även till Kervo å och Rusutjärvi träsk i Tusby, för att förbättra vattenkvaliteten i dessa.

Tunnelns höjdskillnad mellan Päijänne och Sillböle konstgjorda sjö utnyttjas för att producera ca. 7 300 megawattimmar elenergi årligen i Kalliomäki vattenkraftverk. 
Redan på 1960-talet märkte man, att de lokala vattenreserverna i huvudstadsregionen var av dålig kvalitet och höll på att sina. Kommunerna i huvudstadsregionen beslöt att gemensamt ordna vattenanskaffningen och grundade för ändamålet Huvudstadsregionens Vatten Ab år 1972.

Byggnadsarbetena tog nästan 10 år. Tunneln blev i sin helhet färdig år 1982, då den togs i bruk. Tunneln kostade 530 mmk räknat enligt 1981 års prisnivå. Detta motsvarar ett pris på ca. 190 e med dagens prisnivå.

För förbrukarna innebär Päijänne-tunneln dricksvatten av hög kvalitet med god smak, som är hälsomässigt tillförlitligt.

Användare av Päijänne-tunnels vatten är idag delägarna i Huvudstadsregionens Vatten Ab: HRM Helsingforsregionens miljötjänster -samkommun (Helsingfors, Esbo, Vanda,Grankulla) Hyvinge, Kyrkslätt och Tusbynejdens vattenverks- förbund, till vilket hör Träskända, Kervo, Tusby och Sibbo. Tidvis använder även Borgå vattnet. Vatten tas ännu inte av Nurmijärvi eller Altia Oyj.