PL 500
00066 HSY
puh. (09) 1561 1
fax (09) 1561 2274
e-mail psv@psv-hrv.fi
Nyheterna innehåller aktuell information om Huvudstadsregionens Vatten Ab och dess tjänster. 
28.12.2010


 
28.12.2010


30.04.2009


02.01.2009


19.12.2008


05.12.2008


29.08.2008


24.04.2008


28.09.2007
Entreprenadavtal har ingåtts för reparationen av Päijännetunnelns södra del