PL 500
00066 HSY
puh. (09) 1561 1
fax (09) 1561 2274
e-mail psv@psv-hrv.fi
Nyheterna innehåller aktuell information om Huvudstadsregionens Vatten Ab och dess tjänster. 
28.09.2007
Entreprenadavtal har ingåtts för reparationen av Päijännetunnelns södra del

Den 26.9.2007 undertecknades entreprenadavtalet mellan Huvudstadsregionens Vatten Ab och Kalliorakennus-Yhtiöt Oy angående renoveringen av Päijännetunnelns södra del. Värdet på entreprenaden uppgår till ca 14 miljoner euro. Till skillnad från många andra byggprojekt och framför allt de bergsbyggnadsarbeten som utförts på senare tid, underskrider priset klart, dvs med ca 25 %, kostnadskalkylen.

Den grundliga renoveringen omfattar det 56 km långa tunnelavsnittet från Kalliomäki kraftverk i Hausjärvi till Långforsens vattentäkt i Helsingfors. De förberedande arbetena, bl a schaktandet av en förbindelsetunnel, inleds ännu under oktober. Tunneln kommer att tömmas i medlet av april nästa år, varefter det egentliga reparationsarbetet i tunneln tar vid. I stället för Päijännevatten får då städerna i huvudstadsregionen hushållsvatten som producerats av vatten från Vanda å. Arbetet fortsätter till december 2008, varefter man återgår till att ta råvatten från Päijänne.

År 2001 genomgick ett 64 km långt avsnitt i norra ändan av motsvarande reparationer som de den södra delen genomgår nästa år. I det södra tunnelavsnittet har inte schaktväggsras av samma slag som fanns i norra delen upptäckts. Behovet av grundläggande reparationer beror på att den finländska berggrundens hållbarhet är sämre än väntat, särskilt i de tunneldelar som är vattenfyllda. Berget måste förstärkas med sprutbetong i betydligt större omfattning än vad som gjordes på 1970-talet. Efter reparationerna har ca 30 % av tunnelväggarna och taket stärkts.
 
28.12.2010


30.04.2009


02.01.2009


19.12.2008


05.12.2008


29.08.2008


24.04.2008


28.09.2007
Entreprenadavtal har ingåtts för reparationen av Päijännetunnelns södra del